Nauczyciele, walczcie o swoje!

Rozmowa na temat sytuacji polskiej edukacji w drugim miesiącu wdrażania reformy PiS.
Rozmawiają: Maciej Kania, redaktor naczelny „Naszego Czasopisma” i Dominik Linowski, sekretarz .Nowoczesnej ds. edukacji.
Dominik Linowski jest ekspertem ds. edukacji i oświaty, specjalistą z zakresu zarządzania i prawa oświatowego, ma kilkunastoletnie doświadczenie w szkoleniu dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz administracji publicznej. Jest wykładowcą akademickim, autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania i oświaty – od „Harvard Business Review” aż po „Dyrektora Szkoły”.
Rozmowę dla serwisu „Na Czatach” zarejestrował Przemysław Wiszniewski.

Cała nadzieja w buncie młodzieży

Na Czatach o reformie edukacji polska szkoła rozwój młodzieży gimnazja

Łukasz Ługowski, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Kąt, opowiada o gimnazjach, dlaczego wprowadził je minister Mirosław Handke, i jak tamtą reformę edukacji przygotowywała Irena Dzierzgowska.
Powrót gimnazjów, którego nie byliśmy entuzjastami, okazał się po latach wielce zbawienny dla całego systemu edukacyjnego. Wyodrębniony został bowiem wiek wyjątkowo trudny w toku rozwoju osobowości, stworzone zostały warunki, by uczniów w tym wieku otoczyć właściwą opieką dydaktyczną  wychowawczą, wykształcone zostały kadry pedagogiczne, wyspecjalizowane w tym specyficznym podejściu. To wiek trudny, bo zbuntowany. Cała nadzieja zatem w młodzieży, że się zbuntuje i odrzuci te elementy szkolnych programów, które nachalnie trącą indoktrynacją, narzucane na siłę, prymitywnie krępujące wolność myślenia młodego człowieka.

Katorga w ławkach

Na Czatach PiS rujnuje dorobek polskiej szkoły

Ponad osiem godzin w szkole. Tylu godzin lekcyjnych jednego dnia nie pamiętam. W moim liceum w 40-tysięcznym mieście w latach sześćdziesiątych najdłuższe dni lekcyjne miały po siedem godzin. Na tej ostatniej godzinie byliśmy zmęczeni, skupić się już nam było trudno.

Wtedy nie było wolnych sobót i program tygodniowy rozkładał się na sześć a nie na pięć dni, rozłożyć program było łatwiej. Cztery dni po sześć lekcji, jeden dzień z siedmioma lekcjami, i w soboty ulgowo – pięć lekcji. W dodatku to było w jedenastej klasie, kiedy byliśmy dorośli, mieliśmy po 18 lat.

W klasie było nas dwadzieścia parę osób. W ostatnich dziesięcioleciach mamy klasy szkolne po trzydzieści, a nawet trzydzieści parę osób, mimo mniej licznych roczników. Poprzednie rządy nie zauważyły, albo nie chciały zauważyć, że rosnąca zamożność kraju powinna pozwolić szkołom na mniejsze oddziały. Liczył się rachunek ekonomiczny, a ten wskazywał na mniejszy koszt uczenia w szkołach dużych o licznych klasach.

Wrażliwszym, albo zwyczajnie słabszym dzieciom dzieciom ciężko było w tych warunkach. Nauczycielom też niełatwo. Brakowało czasu na poznanie i rozumienie poszczególnych uczniów, na spokojne wyłożenie lekcyjnego tematu. Stąd miłość do kartkówek, testów i licznych zadań domowych.

Na tę sytuację nałożyła się reforma oświaty minister Zalewskiej. Z reorganizacją sieci szkół i nowymi podstawami programowymi. W tym roku nowymi programami obejmuje klasy pierwsze, czwarte i siódme. Te ostatnie skazuje na wysiłek wyjątkowy: muszą w rok przerobić materiał półtoraroczny. Czternastolatki mają mieć po siedem – osiem lekcji dziennie, żeby z tym zdążyć.

A jeszcze nasze szkoły są przyzwyczajone do zadawania dzieciom prac domowych, kiedy nie zdołają przerobić materiału dostatecznie. Czy ktoś o zdrowych zmysłach może oczekiwać, że uczeń po ośmiu godzinach wysiłku szkolnego jest zdolnym brać się na nowo do nauki wieczorem w domu?

W podstawówkach przybywa uczniów i klas, a budynki pozostają te same. Trzeba upchać te dzieci, nawet na zmiany: jedne od ósmej rano, inne od wpół do ósmej, inne od trzynastej. Jedne kończą naukę po południu, inne wieczorem, i wydaje się, że tym razem najgorzej mają uczniowie w większych miastach.

W Warszawie, w nowych dzielnicach, gdzie też i dzieci jest dużo, likwidacja gimnazjów sprawiła, że w podstawówkach nauka trwa od świtu do godzin wieczornych, nawet do osiemnastej. Ograniczane są świetlice, nie ma zajęć dodatkowych, W ostatnich klasach podstawówki dochodzi nowy przedmiot: doradztwo zawodowe. W tym roku w klasie siódmej, w przyszłym także w klasie ósmej, żeby dzieci więcej wiedziały o możliwościach wyboru zawodu. Tylko to jeszcze mocniej przeładowuje program.

W jednej z warszawskich szkół zaproponowano dziewiąte godziny lekcyjne. W innej – naukę w soboty. Będą zebrania i narady z rodzicami. Cokolwiek postanowią, nie zmniejszy to obciążenia dzieci, w siódmej klasie mają od 34 do 40 godzin lekcyjnych w tygodniu, jeżeli doliczy się niby dobrowolne religię albo etykę. W starym systemie czternastolatkowie, czyli pierwsza gimnazjalna klasa, mieli 29 godzin.

Dobrze sumuje sytuację Gazeta Wyborcza z 11 października na pierwszej stronie tytułem: „Przemęczone siódme klasy. Lekcje do upadłego”. Dziennikarka w rozmowie z matką siódmoklasistki z Warszawy dowiaduje się, że jej córka spędza w szkole 10 (słownie: dziesięć) godzin. W tygodniu ma 39 lekcji, do tego dwie godziny religii lub etyki do wyboru, a jeszcze dojdzie to poradnictwo zawodowe…

Tyle godzin w ławkach, jak w dybach. Młode ciało potrzebuje ruchu, powietrza. Nadmierne obciążenie wywołuje bóle głowy, bóle brzucha. Dzieci mają kłopot z zasypianiem wieczornym i porannym wstawaniem. Pojawiają się depresyjne nastroje, kiedy z dnia na dzień się za programem nie nadąża, mnożą się złe oceny, a zaległości narastają. I jeszcze ta groźba, że się nie dostanie do wybranego liceum, bo w przyszłym roku do szkół średnich startować będzie nie trzysta, a siedemset tysięcy uczniów, dwa roczniki.

Na przemęczenie dzieci już zwracają uwagę psycholodzy i rzecznik praw dziecka. Ministerstwo tworząc taki system potraktowało uczniów, jakby wierzyło, że można ich zamienić w odporne na zmęczenie roboty, wkładające do mózgów ciągi informacji.

Zamożniejsi rodzice umieszczają dzieci w mniej licznych klasach szkół prywatnych. Dla rodziców których na prywatne szkoły nie stać, a dziecko w powszechnej szkole cierpi, istnieje system nauki domowej, ostatnio ograniczanej. Niestety, nie nadaje się do zastosowania w domach, w których oboje rodzice pracują i nie ma osoby, zdolnej nad takim nauczaniem czuwać.

Ponieważ jednak pewne jest, że dzieci potrzebujących wyjęcia z systemu będzie więcej, zamieszczamy tu rozmowę z matką trojga dzieci, która po doświadczeniach szkolnych pierwszego dziecka, dwoje pozostałych kształci w systemie domowym. Może jej doświadczenia komuś pomogą.

Reforma edukacji – powrót do PRL

Krystyna Starczewska Halina Flis-Kuczyńska nie dla reformy edukacji Na czatach

„Badania wskazują, że średni poziom agresji w szkołach podstawowych i gimnazjach jest porównywalny, przy czym największy problem z agresją uczniów mają obecnie nauczyciele klas szóstych. Poziom przemocy w gimnazjach stale się zimniejsza, powrót do starego, dwustopniowego systemu szkolnego znowu ją nasili – mówi Krystyna Starczewska, prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, w wywiadzie udzielonym Krytyce Politycznej.” Krystyna Starczewska: powrót do PRL-owskiego systemu oświaty uważam za szkodliwy.

„System edukacji oparty na trzech zasadach – monopolu państwa w organizacji i kontroli szkół, „jedynie słusznej” ideologii w nauczaniu oraz autorytarnym wychowaniu z elementami militarnymi – jest typowy dla wszystkich reżimów autorytarnych. Występował również w hitlerowskich Niemczech. A teraz usiłuje się przywrócić go w Polsce. Pytanie – w jakim celu.” SZKOŁA HIPOKRYZJI

W rozmowie z Haliną Flis-Kuczyńską, redaktor naczelną serwisu publicystycznego „Na czatach”, Krystyna Starczewska rozwija ten temat. Ale nie tylko. Zaczyna od swoich bogatych doświadczeń zawodowych w szkole, by następnie krytycznie odnieść się do wdrażanej właśnie reformy.

W lakonicznej jak na tak bogaty życiorys notce biograficznej Krystyny Starczewskiej czytamy:

Ukończyła Wydział Polonistyczny UW. Pracowała m.in. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Doktoryzowała się w Instytucie Filozofii UW w 1971; przez lata pracowała w Polskiej Akademii Nauk. Zajmowała się twórczością Jerzego Szaniawskiego i dziełem Janusza Korczaka; psychologią humanistyczną i feminizmem.
Przed 1989 brała udział w opozycji demokratycznej, współpracowała z KOR-em, od kwietnia 1978 była członkiem Towarzystwa Kursów Naukowych, w latach 1982-1989 redagowała podziemny dwutygodnik KOS. W 1989 brała udział obradach podzespołu do spraw oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i postępu technicznego w ramach obrad Okrągłego Stołu.
W 1989 poświęciła się tworzeniu „Bednarskiej” – I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie przy ulicy Bednarskiej oraz 20 Społecznego Gimnazjum w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej, którego obecnie jest dyrektorką.
21 września 2006 została odznaczona przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2007 należy do Rady Programowej reaktywowanego przez Stefana Bratkowskiego Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”.

Nieznane koszty reformy

Na czatach nie dla reformy edukacji Halina Flis-Kuczyńska

Kiedy we wrześniu 2016 roku obradował kongres dyrektorów szkół, minister Zalewska nie mogła im odpowiedzieć na pytania o prognozę kosztów reformy edukacji dla samorządów. Nie odpowiadała też kancelarii premiera o koszty reformy z rozbiciem na powiaty i gminy. Dziś, po półtora miesiąca pracy oświaty według nowych reguł, kosztów reformy także nie zna nikt, gdyż one się dopiero ujawniają.

Miało nie być zwolnień nauczycieli, a są. Według arkuszy organizacyjnych szkół, czyli dokumentów, Związek Nauczycielstwa Polskiego policzył, że już (bo nie wszystkie dokumenty wpłynęły do tej pory) pracę straciło 6500 nauczycieli. Trzeba im wypłacać odprawy, a to jeszcze trwa. Samorządy zamierzają domagać się tych pieniędzy od MEN, nie one są winne redukcjom etatów, tylko reforma ministerialna. Ponad 18 000 pedagogów ma okrojone etaty, albo pracuje w kilku szkołach, żeby uzbierać liczbę godzin do pełnego etatu. To także koszt, tylko rozłożony na budżety domowe nauczycieli, których dotyka.

Jeszcze liczy się koszty materialne. Remonty dostosowawcze szkół do potrzeb zupełnie innych roczników dzieci jeszcze trwają i nie wszędzie mogły zostać policzone. Przestawianie sanitariatów, wyposażanie świetlic, tworzenie i wyposażanie w podstawówkach pracowni fizycznych i chemicznych, które do tej pory były w gimnazjach, zakupy innych wymiarowo mebli…

Samorządy policzyły, że tegoroczny koszt reformy edukacji to suma rzędu miliarda złotych. W większości z funduszy samorządowych, bo przecież – według minister Zalewskiej – reforma miała być prawie bezkosztowa, więc też pieniędzy na nią jest za mało. Warszawa obliczyła wydatki na 70 milionów złotych, przyznano jej zwrot poniżej 80 procent. Trwa spór o pieniądze z Łodzią, która zbuntowała się przeciwko nakazowi kuratorium budowy kilku nowych podstawówek. Także o zwrot już wydanych pieniędzy, np. na wyposażenie nowej szkoły podstawowej miasto wydało 460 tysięcy, a z Ministerstwa dostało 80 tysięcy. Skarżą się Poznań, Gdańsk, Lublin, Częstochowa.

Rząd odpowiada samorządom, że zwiększył subwencję oświatową na 2017 rok o 300 milionów zł, a w ciągu kolejnych dwu lat planuje wzrost o kolejne 159 i 200 milionów. Samorządowcy czują się oszukani. Wskazują, że nie są to subwencje zwiększone, tylko sumy wyjęte z rezerw subwencji oświatowej, przewidzianych na wydatki nadzwyczajne, w rodzaju klęsk żywiołowych.

Bo też istotnie, reforma Zalewskiej jest klęską żywiołową. Dla dzieci, dla nauczycieli, dla samorządów. Reforma miała być bezkosztowa, tymczasem koszty idą w grube miliony, a jeszcze gminy będą musiały wykonywać dalsze przystosowania, żeby w przyszłym roku jak najmniej było klas łączonych. Czasem wystarczy przybudówka do istniejącego budynku, czasem trzeba będzie raz jeszcze przenieść uczniów do innych budynków, albo pozostać z systemem, wydawałoby się, zarzuconym z poprzednim stuleciu, klas łączonych i nauki na zmiany.

Przy takich wydatkach i przy oporze ministerstwa w zwracaniu poniesionych kosztów dojdzie albo do procesów sądowych o pieniądze, albo do sporów grupowych, co samorządy już zapowiadają. Teraz trzeba jakoś rozmieścić dzieci po szkołach i rozplanować im zajęcia, opanować chaos, jaki reforma wprowadziła do szkolnictwa. Rozliczanie reformy dopiero nastąpi.

Miks PRL-u z państwem wyznaniowym

Na czatach Halina Flis-Kuczyńska reforma edukacji PiS

Za komuny mieliśmy siedmio- a potem ośmioklasowe szkoły podstawowe, czteroklasowe licea, pięcioklasowe licea zawodowe. Programy były jednolite, podręczniki jednakowe, wszystko zgodne z linią partii. Do tego systemu wracamy.

Według nowego programu uczyć się będą dzieci z klas pierwszych, czwartych i siódmych. Próg edukacyjny to klasa czwarta. Z historii w klasie czwartej odjęto naukę o starożytności, została sama historia Polski, i to opowiadana przez biografie najsłynniejszych kilkunastu Polaków. Tak trochę bajkowo, bo z naukowców na tej liście są tylko Mikołaj Kopernik i Maria Curie-Skłodowska. Są wybrani władcy Polski. Jest Jan Paweł II. Jest święta Jadwiga i Dobrawa, żona Mieszka I. Dużo wojen. Dużo bitew.

Minister Zalewska powiedziała, że nauka dziejów przez wybrane biografie, to zabieg celowy, żeby dzieci historią zachwycić…

Poloniści stracili swobodę wyboru książek, które omówią z dziećmi. Kanon jest sztywny. Lektur obowiązkowych dużo. Przeważnie tekstów starych. Jedyne, co nauczyciele mogą zmieniać, to kolejność ich omawiania. Jeżeli czas na to pozwoli, (a raczej nie pozwoli), mogą przerabiać z uczniami książki z listy lektur uzupełniających, ale już nie spoza niej.

Przyroda w czwartej klasie będzie, ale już nie będzie jej w dalszych klasach podstawówki, od klasy piątej zastąpi ją biologia. Dobrze jednak, że przez ten jeden rok, przy mądrym nauczycielu, mogą się dowiedzieć dużo o środowisku przyrodniczym kraju i bliskiej okolicy, o miejscu człowieka, czyli także ucznia, w tym złożonym systemie, jakim jest otaczająca nas przyroda. To ważne, bo te dzieci, jako dorośli, zmierzą się z problemami przeludnienia planety Ziemi i niszczenia środowiska. Dobrze byłoby, żeby to uwzględniono w programach biologii nauczanych w dalszych klasach. Tego, czy tak będzie, jeszcze nie wiemy.

W ogóle sporo jest rzeczy, o których jeszcze nie wiemy. Ma być więcej lekcji historii, ale jakiej? Mniej lekcji z nauk przyrodniczych, w dodatku z jeszcze mniejszą niż dotąd liczbą doświadczeń, a większą wiedzą encyklopedyczną.

Jak mówi Dorota Łoboda z ruchu Rodzice Przeciw Reformie Edukacji:
„ W ogóle nauki przyrodnicze zostały potraktowane po macoszemu. Nie mam nic przeciwko zwiększaniu liczby godzin historii, ale dlaczego kosztem geografii czy biologii? Liczba godzin biologii, geografii, fizyki i chemii razem wziętych jest w całym cyklu nauczania mniejsza, niż liczba godzin religii.”
(Wysokie Obcasy 02.09).

Na liczbę etatów przekłada się to tak, że tylko co drugi z 12 tysięcy nauczycieli chemii będzie miał pełny etat, podobna ilość etatów (ponad 6000) jest dla informatyków i biologów, ale ponad 23 000 dla nauczycieli religii. Nauczyciele – poloniści, w których rękach jest całe nauczanie kulturowe, mają etatów nieco ponad 40 tysięcy, zaledwie dwa razy więcej niż katecheci.

Właściwie to o religii wiadomo najwięcej. Tu na razie podstawa programowa pozostaje niezmieniona, podręczniki również. Według nich przenikanie kultur, oczywiste w dzisiejszym świecie, może zagrażać tożsamości człowieka, cokolwiek by to miało znaczyć. Naszą tożsamością jest polskość, a polskość – to katolicyzm.

Podręcznik religii dla klasy siódmej naucza:
„Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny.”

A co, jeżeli uczeń sądzi, że świat jest jednością, każda kultura wymaga zrozumienia, a myśl powinna być wolna?

Zmienia się treść przekazywana dzieciom na lekcjach Wychowania o Życiu w Rodzinie – według podstaw stworzonych przez teolog Urszulę Dudziak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wszystko ma być po chrześcijańsku, seks tylko w małżeństwie, jedyna antykoncepcja to naturalne planowanie rodziny itd. Co o tym sądzą Polacy, dowodzą sondaże, mówiące że w kwestii życia seksualnego większość wierzących nie przestrzega kościelnych zaleceń, bo one zwyczajnie nie przystają do rzeczywistości.

Jesteśmy społeczeństwem otwartym, nie ma już analfabetyzmu, internet daje szansę na dotarcie do każdej potrzebnej wiadomości. Wtłaczanie dzieci w sztywne i nienaturalne kanony naucza je fałszu: inaczej piszesz na kartkówce z religii, dla stopnia, inaczej myślisz ty i twoi rodzice.

Kościół powinien dostrzec w tym niebezpieczeństwo dla wiary, ale jakoś go nie widzi. Istnieje Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego, podstawa tworzenia programów nauczania religii, gdzie mówi się jasno, że wiedza ma charakter służebny wobec wiary.

Rzeczywistość jest taka, że programy nauczania religii są zależne tylko od kościoła. Nikt inny nie ma na nie wpływu. Przekształca się nawet programy innych przedmiotów, żeby głoszone tam prawdy nie wchodziły w kolizję z doktryną Kościoła, zwłaszcza mocno dotknęło to naukę o życiu w rodzinie. To patologia. Trudno godzić się z głoszoną przez księży tezą, że Kościół jest nieomylny.

Polistrefa, Fundacja na Rzecz Różnorodności, przeprowadziła badania w szkołach na południu Polski. Blisko co piąty dyrektor przyznał, że katecheci mają wpływ na treść programów innych przedmiotów zatwierdzanych w ich szkole na radach pedagogicznych.

W każdej klasie krzyż, w każde święto oprawa religijna. Rekolekcje, spowiedzi, posłuszeństwo. To już państwo religijne. Tak uczone dzieci mają wszelkie szanse wyrosnąć na ateistów i odwrócić się od kościoła z obrzydzeniem.

Piątka na Czatach (3)

Kolejne wydanie NaCzatach.pl mówi o destrukcji systemu edukacji zaserwowanej nam przez partię rządzącą dla niepoznaki nazywaną reformą edukacji. To trzecie wydanie naszego serwisu publicystycznego. Proponujemy Państwu rzetelną informację i pogłębioną analizę. W świecie pędzących newsów i kilkugodzinnych sensacji chcemy lepiej zrozumieć ważne sprawy, które się wokoło nas dzieją. Chcemy je zrozumieć razem z Państwem.

Wierzymy że razem, zatrzymując się na chwilę i podejmując pogłębioną refleksję, możemy zbliżyć się do prawdy. Zwłaszcza, że do współpracy udaje nam się zaprosić osoby, które poruszane tematy znają naprawdę dogłębnie i od wielu lat.

Liczymy, że zostaniecie Państwo z nami, mimo że nasze wydawnictwo nie jest na razie regularne. Zaczęliśmy jako piątka znajomych, którzy uznali, że trzeba się sprzeciwić zalewowi pseudo-informacji i manipulacji podpieranej ideologią.

Edukacja to przyszłość społeczeństwa. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – mówił w XVI wieku Jan Zamoyski. Czy uda się partii i politykom wychować nowego człowieka, uformowanego na ideologiczne zamówienie, na podstawie zmanipulowanej informacji i programów nauczania podporządkowanych dążeniu do władzy i poszerzaniu wpływów. Nie pierwszy to raz w historii Polski ktoś próbuje nas w ten sposób uformować. W czasie zaborów to rodzice uczyli swoje dzieci prawdy, kultury, języka. Podczas okupacji organizowano tajne komplety. W PRL-u prawda była przekazywana przez podziemne wydawnictwa, pamięć rodziców i dziadków, nielicznych odważniejszych nauczycieli.

Jak będziemy sobie radzić teraz? To się okaże. Ale jedno już wiemy z doświadczenia – na pewno nie damy się uformować. Homo sovieticus u nas się nie uformuje. Bo wolność i niezależność mamy w genach.

A jednak warto wiedzieć, co nam rządzący szykują. Nam, naszym dzieciom i wnukom. Tak łatwiej będzie się nam przygotować i ochronić to, co najważniejsze. Dlatego przedstawiamy Państwu rzetelne opracowania na temat faktycznego kierunku zmian w systemie edukacji narzuconych nam przez partię wbrew woli rodziców, nauczycieli i dzieci.

A kim my jesteśmy? Oto nasza piątka:
Halina Flis-Kuczyńska – redaktor naczelna
Danuta Kuroń – patronat
Mateusz Kijowski – redaktor prowadzący
Paweł Barański – sekretarz redakcji
Przemysław Wiszniewski – wydawca

O edukacji, jak ją reformować należy, a jak nie należy

Na czatach reforma edukacji psycholog społeczny

O reformie edukacji min. Zalewskiej z PiS-u rozmawiają Barbara Malak-Minkiewicz i Jerzy Wiśniewski.
Barbara Malak-Minkiewicz jest pracowniczką International Association for the Evaluation of Educational Achievement z siedzibą w Amsterdamie, koordynatorka międzynarodowych badań porównawczych nad efektywnością edukacji (więcej: Encyklopedia Solidarności).
Jerzy Wiśniewski jest prezesem Evidence Institute ekspertem w dziedzinie edukacji, pełnił funkcję dyrektora generalnego MEN w czasach pierwszej reformy edukacji, wprowadzającej m.in. gimnazja, które teraz są likwidowane (więcej: Evidence Institute).

Rozmówcy omawiają problematykę edukacji w perspektywie szerszej, aniżeli tylko zawężona do krajowej, w kontekście europejskim, a nawet światowym. Wskazują na podobieństwa różnych problemów występujących w szkołach niezależnie od miejsca, problemów, które udaje się rozwiązać w różny sposób, reformując szkolnictwo. Rzadko jednak zdarza się, by reforma, tak jak to się dzieje obecnie w Polsce, zamiast rozwiązywać problemy, tylko je pogłębiała i stwarzała kolejne.

Szkoła jak wojsko

Na czatach stop reformie edukacji klasy wojskowe

Myśmy wszyscy zostali wychowani w duchu pacyfistycznym, w umiłowaniu pokoju. Pochodzę z pokolenia lat 60. ubiegłego wieku, dzieciństwo, a więc szkołę spędziwszy w PRL. Wszędzie, na każdym plakacie, aż do przesady pojawiał się śnieżnobiały gołąbek pokoju z gałązką oliwną w dzióbku. Rzecz jasna, to był obłudny chwyt propagandowy, gdyż ówczesny Układ Warszawski na czele ze Związkiem Sowieckim jednak był konfrontacyjny, choćby za Powstania Węgierskiego w 1956 roku, czy Czechosłowackiego w 1968 roku. Nie mówiąc o naszych krajowych pacyfikacjach. Niemniej ponad wszystkim latał nam ten gołąbek. Choćby w okresie zimnej wojny.

I nie ma się co dziwić. Wojna skończyła się w 1945 roku, dwie dekady przed moim urodzeniem. Nasi rodzice mieli za sobą koszmar okupacji, Holokaustu, łapanek, Powstania Warszawskiego… Stąd takie umiłowanie pokoju i wstręt do wojska. Wojsko kojarzyło się nam z historią. Moje pokolenie raczej starało się nie odbywać zasadniczej służby wojskowej. Tzw. „przysposobienie obronne”, czy studium wojskowe, które mieliśmy obligatoryjnie na studiach – były przedmiotami żartów i niekończących się dykteryjek. Kultowym naszym filmem był amerykańsko-niemiecki musical „Hair” w reżyserii Miloša Formana z 1979 roku.

„Claude Bukowski, zwykły chłopak z Oklahomy, zjawia się w Nowym Jorku, by wstąpić do armii. Spotyka grupę hippisów, która postanawia pokazać mu uroki beztroskiego życia.”

Te nasze pokojowe ideały, w których wyrośliśmy, i zdawało się, że tym bardziej teraz nic im nie zagraża, legły w gruzach… Pokój się nam znudził, już nie jest sexy. Teraz pociągająca jest wojna. Mundur, karabin, krew, rzeź, przemoc, śmierć. Oczywiście, za ojczyznę. Na razie owo niezdrowe zainteresowanie wojaczką przejawia się karykaturalnie kultem żołnierzy wyklętych, wymalowanych na T-shirtach. Ale nie tylko…

Zaczęło się chyba od rekonstrukcji historycznych. Nagle rozmiłowaliśmy się w rekonstrukcjach, powstańczych, rzezi wołyńskiej, cudu nad Wisłą, bitwy pod Grunwaldem. Młodzi i starzy patrzyli jak urzeczeni, a nierzadko sami uczestniczyli. Rekonstrukcje były coraz bardziej realne. Pamiętam, że nawet ktoś wpadł na pomysł, by aktorzy założyli sobie na szyje pętle podczas rekonstrukcji zbiorowej szubienicy…

Odezwała się jakaś perwersyjna tęsknota za gwałtem, bólem, przemocą…

Potem pojawiły się w szkołach klasy o profilu wojskowym… Tu już było wszystko naprawdę.
„Młodzi ludzie postrzegają wojsko przez pryzmat ciekawej służby, pracy z użyciem nowoczesnego sprzętu wojskowego oraz możliwości sprawdzenia się w polskich kontyngentach wojskowych – pisze mjr Andrzej Łydka z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, publicysta portalu polska-zbrojna.pl, znawca historii wojskowości.”
Klasy wojskowe – strzał w dziesiątkę

I minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz, rzucił hasło „wojsk obrony terytorialnej”. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać klasy wojskowe, na poziomie gimnazjalnym.
Już w listopadzie 2015 roku zaczynają się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych – Ostróda 2016.
Czytamy: „Wiceszef MON Michał Dworczyk zapowiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że od września tego roku zostanie uruchomiony specjalny program pilotażowy polegający na utworzeniu w szkołach klas mundurowych.”
MON utworzy klasy mundurowe w każdym powiecie. „Chcemy kształtować postawy proobronne”.

W tej chwili mamy w Polsce prawdziwy zalew klas mundurowych… Klasa mundurowa – oferta szkół. Podobno młodzież jest zachwycona: dostaje kieszonkowe, jakby żołd, sort mundurowy, jest zwalniana z lekcji, żeby trenować strzelanie..

Co w tej chwili zagraża Polsce, skąd tak wielki zapał w zapoznawaniu młodzieży z żołnierskim fachem? Owszem, w sąsiedztwie mamy zajęcie części Ukrainy przez wojska rosyjskie, ale przecież Polska pozostała neutralna w tym konflikcie. Polskie kontyngenty są w Afganistanie. Pojawiają się pomysły powrotu do zasadniczej służby wojskowej… „Antoni Macierewicz chce, żeby polskie wojsko mogło samodzielnie odpierać wrogie siły wystarczająco długo, by interweniować mogły armie sojuszników. Wraz z ambitnymi planami szefa MON powraca pytanie o przywrócenie zasadniczej służby wojskowej.”
Wróci zasadnicza służba wojskowa?

„Klasa o profilu narodowo-matematycznym ruszy od września w liceum należącym do Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku. W programie m.in. strzelectwo, wyjazdy w teren, wycieczki śladami Żołnierzy Wyklętych. To nie jest głupi żart!”
„Powstaje klasa narodowo-matematyczna. Powód? Strach przed uchodźcami”

Czytamy dalej, że minister obrony nie chce się ograniczyć tylko do chętnych, ale chce objąć szkoleniem wojskowym wszystkich uczniów… „Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz uważa, że do szkół ogólnokształcących powinno wrócić przysposobienie wojskowe. Rząd nie podjął w tej sprawie jeszcze żadnej decyzji.”
Przysposobienie wojskowe w polskich szkołach? Chciałby tego szef MON

I dalej: „Uczniowie dostaną darmową amunicję do ćwiczeń od Ministerstwa Obrony Narodowej – poinformowała „Rzeczpospolita”. Resort obrony przekaże bezpłatnie amunicję dla klas mundurowych. Ich absolwenci będą mieli większe szanse na rozpoczęcie kariery wojskowej.”
Macierewicz przekaże darmową amunicję dla uczniów klas mundurowych.

Faktem jest, że MEN traktuje te pomysły jako kontrowersyjne: „Antoni Macierewicz kilka miesięcy temu zapowiedział tworzenie klas wojskowych i powrót do szkół zajęć z przysposobienia obronnego. Pomysłem nie jest zachwycony resort edukacji, który nie zamierza wprowadzić propozycji do nowej podstawy programowej.” Klas wojskowych nie będzie? MEN nie zrealizuje planów Macierewicza

„To powrót do peerelowskich metod wychowawczych. W PRL-u były zajęcia z przysposobienia obronnego i też uczono strzelać. Ja jestem temu przeciwna, bo uczenie zabijania, a przecież temu służy strzelanie, deprawuje a nie wychowuje” – komentuje Krystyna Starczewska.

I dodaje: „To błąd, bo jak zaznacza wieloletnia dyrektorka „Bednarskiej”, w pracy z młodzieżą najważniejszy jest dialog. – Zamiast uczyć młodych strzelać, powinniśmy uczyć ich właściwego stosunku do drugiego człowieka. Nie pokazujmy, jak dobrze przygotować się do wojny, tylko co robić, żeby jej zapobiec – podsumowuje:”W gimnazjum, które prowadzę, na 230 uczniów mamy 70 uchodźców. Na początku były obawy rodziców, a teraz wszyscy są bardzo zadowoleni. Przede wszystkim trzeba się poznać. Założyliśmy klub wielokulturowy, w którym młodzież z różnych krajów pokazuje swoje tradycje, a nasi uczniowie jej w tym pomagają. To jest dla nich atrakcja: można poznawać różnorodność kultur, dowiadywać się o losach tych ludzi, pomagać im w opanowaniu języka polskiego, pokazywać naszą kulturę. Tak rozwija się patriotyzm.” (Za Newsweekiem).

Gdy już wykształcone zostaną rzesze kadr wojskowych, trzeba będzie poszukać wroga. Sam się przecież nie znajdzie. Nic nie wskazuje na to, by miała wybuchnąć wojna. Być może trzeba będzie zatem poszukać tzw. „wroga wewnętrznego”?

Joanna Kos-Krauze (w wywiadzie pt.: „Skaza”): „Pochodzę z kraju, gdzie wydarzył się Holokaust, i mam obowiązek zadawania pytania, które powinno być zadawane w każdym pokoleniu. O źródła przemocy. Wszystko zaczyna się od słów, od naznaczenia ludzi w imię źle pojętego patriotyzmu”.

Rozpinanie kagańca oświaty

Szkoła w domu MEN wychowanie bez stresu stop indoktrynacji

Halina Flis-Kuczyńska rozmawia z Agnieszką K., matką trójki dzieci, z których najstarsze zakosztowało wszystkich niedogodności dużych szkół.

Jak wiele starań i dokumentów trzeba, żeby wyjąć dziecko ze szkoły, w której źle się czuje, i zapewnić mu naukę domową (czy mieszaną, jakkolwiek ona się nazywa)?

Najpierw trzeba znaleźć szkołę, która będzie chętna, żeby opiekować się dzieckiem w nauczaniu domowym. Bo chociaż uczymy się w domu to szkoła musi zorganizować egzaminy, wystawić legitymację szkolną itp. Najlepsze są szkoły, które się w tym specjalizują, ale wtedy trzeba nieraz daleko jeździć na egzaminy. Są też państwowe i prywatne szkoły pozytywnie nastawione do takich uczniów, ale zdarzają się też miejsca gdzie na homeschoolersów patrzą krzywo i te trzeba omijać. Ja mam starsze dziecko w szkole, która specjalizuje się w takim nauczaniu, a młodsze w małej prywatnej szkole, gdzie np. WF możemy mieć z klasą.

Kiedy pierwszy etap, czyli poszukiwanie szkoły mamy za sobą, trzeba przekonać poradnię psychologiczno – pedagogiczną, żeby wydała pozwolenie. To jest kilka wizyt u specjalistów i trochę papierkowej roboty. Słyszałam o osobach, które miały z tym jakieś trudności, ale ja nie spotkałam się z tym osobiście, więc niewiele na ten temat wiem. Potem jeszcze formalnie składa się podanie do dyrekcji umówionej wcześniej szkoły i już można się czuć na swobodzie.

Tych zabiegów jest sporo, więc pytam, dlaczego zdecydowała się pani na taki trud. Co się działo z dziećmi w szkole zwyczajnej, powszechnej, że się pani na to zdecydowała?

Tu powiem krótko. Przemoc rówieśników, w tym taka, która mogła się skończyć poważnymi urazami. Spychanie dużej i coraz większej części nauki na dom. W tej chwili przerobienie CAŁEGO dziennego programu zabiera nam tyle, ile przedtem odrabianie samej pracy domowej!

To był chyba główny powód. Ale mniejsza ilość infekcji i więcej czasu na inne zajęcia, to też wielki plus, a nie targanie ciężkiego plecaka – to przysłowiowa wisienka na torcie. Dla mnie stres spowodowany tym, że to na mnie spoczywa obowiązek przerobienia programu jest o wiele mniejszy, niż odpowiedzialność wobec szkoły, czyli wywiadówki, lasy jedynek za nieodrobione prace domowe (czasem po trzy jedynki za jedno zadanie), stałe straszenie za niską frekwencją, obowiązkowe dni galowe itp.

Ani ja, ani dzieci za żadne skarby nie wrócimy do zrywania się o świcie i przesiadywania wielu godzin w ławce. Do tego (przynajmniej w przypadku moich dzieci) wiadomości nauczone w domu okazują się trwalsze, nie trzeba na początku następnego roku robić powtórek z poprzedniego.

Jak wygląda nauka w domu?

U każdego trochę inaczej. U nas dzieci wybierają, czego się uczymy danego dnia, według własnego „apetytu na wiedzę”. Z reguły
uczymy się rano, ale dzień można też ustawić inaczej. Z młodszym (pierwszoklasistą) często lekcja odbywa się na dworze. Piszemy na ziemi, czytamy na szyldach i autobusach, a liczymy monety w sklepie.

Starszy syn (druga klasa gimnazjum) wymaga tylko wytłumaczenia tematu. Potem odpalamy platformę edukacyjną Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, która sama zadaje zadania, sprawdza je i zlicza ilość przerobionego programu.

Tak sobie radzimy z przedmiotami ścisłymi. W przedmiotach humanistycznych wspieramy się nauczycielami. Rosyjski mamy prywatnie, angielski z komputera, w polskim jest możliwa wsparcie nauczycieli ze szkoły. Nasza szkoła (Szkoły Moracza) ma system wsparcia nauczycieli szkolnych dla rodziców. Można też być homeschoolersem i w ogóle nie uczyć własnych dzieci. Społeczności rodziców budują w oparciu o ten system tzw. Szkoły demokratyczne, gdzie dzieci przychodzą codziennie, mają stołówkę i nauczycieli, ale też bardzo duży luz i rok kończy się egzaminami. U nas w sąsiedniej dzielnicy jest taka „Wolna Szkoła Ogórkowa”. Pewnie byśmy tam byli gdyby nie to że dojazd niewygodny. Inną opcją są szkoły, które organizują dla swoich uczniów zajęcia w trybie uniwersyteckim. Tak robi warszawski zespół szkół Benedykta. Są wykłady i zajęcia, na których można się uczyć, ale nie ma obowiązku. Obowiązkiem jest zdanie egzaminu.

Co dziecko zyskuje?

Gigantyczne odciążenie. Zamiast 30 lub więcej godzin tygodniowo przesiedzianych w szkole, wystarcza dwanaście. Zauważyłam, że tyle dokładnie się dostaje, kiedy dziecko zachoruje i przysługuje mu nauczanie indywidualne i to się sprawdziło – tyle rzeczywiście wystarcza. To oznacza około trzech godzin dziennie i to bez „prac domowych” po południu.

Oprócz tego ma wybór w uprawianym sporcie i w grupie rówieśniczej, w której przebywa. Mój starszy syn zdecydowanie woli tych kilku kolegów, z którymi ma wspólne zainteresowania i razem chodzą na modelarnię, niż kilkusetosobowy tłum w szkole.

Myślę też, że trening zdawania egzaminów przyda się później na studiach. Bo dla gimnazjalisty to są naprawdę wielogodzinne i wyczerpujące egzaminy, tyle że w przyjaznej atmosferze.

Czy ten typ nauki jest dostępny teraz, w szkole po reformie?

Jest, ale z ograniczeniami. Jest rejonizacja, pozwolenie można dostać tylko w państwowej poradni psychologiczno – pedagogicznej, a
nie – jak wcześniej – w każdej. Szkoła za ucznia w tym trybie dostaje mniej pieniędzy od Państwa.

Ale ponieważ homeschoolersów przybywa, szkoły wyspecjalizowane sobie radzą i ciągle można to robić nieodpłatnie, nawet z dodatkowym wsparciem i zajęciami.

Dziękuję. To może być pomocne rodzinom, które nie wiedzą, jak mogą pomóc swoim dzieciom, ujętym w karby systemu, który je dławi jak kaganiec…

Zdjęcie – z archiwum domowego naszej rozmówczyni. Podpis pod zdjęciem:
„Jak prawidłowo kreślić ósemkę? Pedagodzy zalecają najpierw zaczynać od dużych ósemek a potem stawiać coraz mniejsze. My dla hecy zajęliśmy całą podłogę i ćwiczyliśmy biegając. Była świetna zabawa.”