Piątka na Czatach (5)

Redakcja
zamieszczono: 12.12.2017

Proponujemy Państwu specjalne wydanie na temat dewastacji Puszczy przez ministra Szyszkę. Właśnie dzisiaj, 12 grudnia, kiedy w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu odbywa się ostatnia rozprawa na temat bezprawnych poczynań władzy na terenie tego obiektu, wpisanego na światową listę dziedzictwa UNESCO, chronionej prawnie przed wycinką. Jak się okazuje, nieskutecznie.

Wprawdzie z Puszczy wyjechały harvestery, ale dokonały wystarczająco dzieła zniszczenia. Drewno zabytkowych drzew gotowe jest do wywózki. Teraz po prastarej Puszczy krążą pilarze, którzy chcą dalej dewastować, na własne potrzeby, do prywatnych tartaków. W ślad za nimi podążają ekolodzy z Obozu dla Puszczy, którzy ewidencjonują każdy bezprawny krok na terenie lasu.

Co zostanie nam z Puszczy? Nie wiadomo, czy minister środowiska się opamięta. Na pewno grożą nam wysokie kary, które przecież zapłacić będziemy musieli my wszyscy, z naszych kieszeni. Na grabieży drewna dorobią się nieliczni, oligarchowie dobrej zmiany.

Puszcza krwawi. Zwierzęta pozbawiane są swoich naturalnych siedlisk. Lasy Państwowe traktują Puszczę, jak plantację drewna. I tylko młodzież desperacko broni Puszczy Białowieskiej przed wycinką, teraz mieszkająca w Obozie dla Puszczy w Teremiskach.

Martwe drzewa w stosach przywodzą na myśl stosy trupów. Dewastację Puszczy można potratować jako metaforę działań władzy w innych dziedzinach naszego życia publicznego. Wszak dziś właśnie Senat rozprawia o ustawach, których celem jest ubezwłasnowolnienie polskiego sądownictwa. A przecież końca dewastacji nie widać.

A kim my jesteśmy? Oto nasza piątka:
Halina Flis-Kuczyńska – redaktor naczelna
Danuta Kuroń – patronat
Mateusz Kijowski – redaktor prowadzący
Paweł Barański – sekretarz redakcji
Przemysław Wiszniewski – wydawca

Facebook Comments