Zapowiedź „Puszczy Białowieskiej dla początkujących”

Paweł Winiarski
zamieszczono: 12.12.2017

Złożoności zjawisk, problemów, konfliktów związanych z Puszczą Białowieską nie da się objaśnić w krótkim tekście. Dla tych, którzy chcą prawdziwie zrozumieć to zagadnienie, przygotowujemy tekst „Puszcza Białowieska dla początkujących”. Jego autorem jest Paweł Winiarski, socjolog, licencjonowany przewodnik po Białowieskim Parku Narodowym.
Tekst składać się będzie z trzech części: Ekologia, Historia, Konflikt. W części pierwszej poruszymy zagadnienie ciągłości, bioróżnorodności, życia i śmierci oraz struktury i tętna przyrody.

 

Facebook Comments