O edukacji, jak ją reformować należy, a jak nie należy

Na czatach reforma edukacji psycholog społeczny

O reformie edukacji min. Zalewskiej z PiS-u rozmawiają Barbara Malak-Minkiewicz i Jerzy Wiśniewski.
Barbara Malak-Minkiewicz jest pracowniczką International Association for the Evaluation of Educational Achievement z siedzibą w Amsterdamie, koordynatorka międzynarodowych badań porównawczych nad efektywnością edukacji (więcej: Encyklopedia Solidarności).
Jerzy Wiśniewski jest prezesem Evidence Institute ekspertem w dziedzinie edukacji, pełnił funkcję dyrektora generalnego MEN w czasach pierwszej reformy edukacji, wprowadzającej m.in. gimnazja, które teraz są likwidowane (więcej: Evidence Institute).

Rozmówcy omawiają problematykę edukacji w perspektywie szerszej, aniżeli tylko zawężona do krajowej, w kontekście europejskim, a nawet światowym. Wskazują na podobieństwa różnych problemów występujących w szkołach niezależnie od miejsca, problemów, które udaje się rozwiązać w różny sposób, reformując szkolnictwo. Rzadko jednak zdarza się, by reforma, tak jak to się dzieje obecnie w Polsce, zamiast rozwiązywać problemy, tylko je pogłębiała i stwarzała kolejne.