Nauczyciele, walczcie o swoje!

Rozmowa na temat sytuacji polskiej edukacji w drugim miesiącu wdrażania reformy PiS.
Rozmawiają: Maciej Kania, redaktor naczelny „Naszego Czasopisma” i Dominik Linowski, sekretarz .Nowoczesnej ds. edukacji.
Dominik Linowski jest ekspertem ds. edukacji i oświaty, specjalistą z zakresu zarządzania i prawa oświatowego, ma kilkunastoletnie doświadczenie w szkoleniu dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz administracji publicznej. Jest wykładowcą akademickim, autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania i oświaty – od „Harvard Business Review” aż po „Dyrektora Szkoły”.
Rozmowę dla serwisu „Na Czatach” zarejestrował Przemysław Wiszniewski.

Co Jean-Claude Juncker powiedział o Polsce w orędziu?

Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

13 września z orędziem wystąpił szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker. Ponieważ władze PiS „dokonały korekty polityki międzynarodowej”, w tym w kwestii naszych relacji z Unią Europejską, czekaliśmy, jak do tych zmian odniesie się sama Unia ustami swojego przedstawiciela.

Polityka podsumowuje: „Unia nabrała wiatru w żagle, ale stare podziały wcale nie zniknęły – wynika z corocznego orędzia przewodniczącego Komisji Europejskiej.”
Deutsche Welle: „Szef KE chce, by Unia oddychała „oboma płucami” – zachodnim i wschodnim. Ale priorytetem jest strefa euro, która powinna mieć swą osobną kasę w budżecie UE. Polska, choć niewymieniona z nazwy, znów na cenzurowanym.”

O komentarz do orędzia spytaliśmy Marka Prawdę, dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Rozmowę przeprowadził Maciej Kania, redaktor naczelny „Naszego Czasopisma”.

Materiał powstał przy współpracy z „Naszym Czasopismem”

Rejestracja wideo: Przemysław Wiszniewski