Państwo w Państwie

Mieczysław Dębski
zamieszczono: 1.05.2018

Lasy, to jedna trzecia powierzchni Rzeczypospolitej . Egzystują na specjalnych warunkach . Obciążone są jedynie odprowadzaniem 2 %, od przychodów ze sprzedaży drewna, i ostatnio daninami rzędu 800 milionów złotych rocznie.

Połóżmy te grosze na szali obok budżetu krajowego.

Według informacji Ministerstwa Finansów zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej, dochody budżetu państwa wyniosły w 2017 roku 350 miliardów 499 milionów złotych.

Skarb państwa ma więc niewiele dochodu z jednej trzeciej kraju . W porównaniu z przychodami z innych źródeł – praktycznie żadnego zasilenia budżetu z tego państwa w państwie.

Państwa, nazywającego się Lasami Państwowymi, w rzeczywistości zaanektowanego przez administrację leśną i leśników. Mają oni status czegoś w rodzaju współczesnej odmiany szlachty. Na naszej, wspólnej, leśnej zagrodzie, obwarowana przywilejami, uznaje się za właściciela, uprawnionego do czerpania zysków.

Same średnie zarobki administracji leśnej, bez nagród, według danych Lasów Państwowych, to prawie 8 000 zł miesięcznie, blisko dwa razy więcej, niż średnie płace krajowe.

Pewnie, kto na pieniądzach siedzi, swoim grosza nie skąpi.

Skąpi za to budżetowi państwa, na który wszyscy się składamy naszymi podatkami, i z którego wspierane są nie tylko nasze wspólne potrzeby, ale także część wydatków lasów państwowych.

Facebook Comments