Piątka na Czatach

Redakcja
zamieszczono: 2.05.2018

Skład redakcji:

Halina Flis-Kuczyńska – redaktor naczelna

Danuta Kuroń – patronat

Mateusz Kijowski – redaktor prowadzący

Paweł Barański – sekretarz redakcji

Przemysław Wiszniewski – wydawca

Facebook Comments